Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Faaliyetlerimiz-2014

Kıyı Kenar Çizgisi

 2014 yılında Kale İlçesi Kumluyazı Mevkii L41B07A2d paftasında yaklaşık 790 m uzunluğunda kıyı kenar çizgisi çalışması tamamlanmış olup, Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır.

Plankote ve Kesin Kazı Plankoteleri

 2014 yılında 13 adet plankote çalışması yapılmıştır.

İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları

İlimiz genelinde hazırlanan İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Müdürlüğümüz teknik eleman tarafından arazi ve büro incelemesi yapıldıktan sonra onaylandıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılarak birer örneği Müdürlüğümüz arşivinde saklanmaktadır. 2014 yılında 23 adet İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu incelenerek onaylanmıştır.

  Müdürlüğümüze İletilen İmar Planları

 Belediyesince ve ilgili Kurumunca onaylanıp Müdürlüğümüze iletilen 2014 yılı içerisinde 61 tane imar planı bulunmaktadır.

Bakanlığımızca onaylanan 2 adet imar planı ve 1 adet imar planı uygulaması askıya çıkarılmıştır.

İmarla İlgili Şikâyetler

İmar uygulamaları ile alakalı toplam 8 adet şikâyet bulunmakta olup, inceleme ve değerlendirmeler yapılarak gereği yerine getirilmiştir.

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Bina Tespit Ve Değerlendirme Raporu Düzenlenmesi

2014 yılı içerisinde 18 adet Bina Tespit Ve Değerlendirme Raporu düzenlenmiştir.

Şube Müdürlüğümüzce Verilen Kurum Görüşleri

Müdürlüğümüzce 2014 yılında 211 adet kurum görüşü verilmiş olup genel olarak çevre düzeni planı, imar uygulamaları ve kıyı kenarla alakalı konuları içermektedir.

KONUSU

      2014

Onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Sayısı

23

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Tespit Ve Değerlendirme Yapılan Bina Sayısı

18

Yapılan Plankote Sayısı

13

Arşivlenmek Üzere Müdürlüğümüze Gönderilen İmar Planı Sayısı

61

Çevre Düzeni Planı, Arazi İncelemesi Vb. İle İlgili Kurum Görüşü Sayısı

         211


KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Müdürlüğümüz teknik elemanları farklı kurum ve kuruluşlarca oluşturulan komisyonlarda görev almakta olup; komisyon çalışmalarında Müdürlüğümüzü temsil etmektedir.

·  Kıyı Kenar Çizgisi Komisyonu

·  İdari Yoldan Tescil İşlemleri (Komisyon için üye)

·  İskân Arsaları Değer Tespit Komisyonu

·  Organize Sanayi Bölgesi ile İlgili Komisyon Çalışmaları (Komisyon için üye)

·  İmar Planlarına Esas, Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporlarını İnceleme Komisyonu

·  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bünyesinde Erişilebilirlik Komisyonu (Komisyon için üye)

·  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bünyesinde Yer Seçim Komisyonu (Komisyon için üye)

·  Emniyet Müdürlüğü Bünyesinde Patlayıcı Madde Depolama  Komisyonu (Komisyon için üye)

·  İl Halk Sağlığı  Müdürlüğü Bünyesinde  İnsani Tüketim Amaçlı Sular İnceleme ve Tespit Komisyonu(Komisyon için üye)

·  İl Halk Sağlığı  Müdürlüğü Bünyesinde  Mezarlık Yer Seçimi Komisyonu (Komisyon için üye)