Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Faaliyetlerimiz-2015
Kıyı Kenar Çizgisi
2015 yılında Malatya İli, Yazıhan ilçesi, Kömüşhan Mahallesi, Karakaya Baraj Göleti kıyı kesimine ait,1/1000 ölçekli L40-d-24-c-4-b ve K40-d-24-c-3-a numaralı halihazır harita paftaları üzerine Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca tespit edilen kıyı kenar çizgisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)’nca 31.03.2015 tarih ve 5396 sayılı makam oluru ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca onaylanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)’nca 31.03.2015 tarih ve 5396 sayılı makam oluru ile onaylanmıştır.  
2015 yılında 6 adet plankote çalışması yapılmıştır.
İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları ve Zemin Etüt Raporları
İlimiz genelinde hazırlanan İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Müdürlüğümüz teknik eleman tarafından arazi ve büro incelemesi yapıldıktan sonra onaylandıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılarak birer örneği Müdürlüğümüz arşivinde saklanmaktadır. 2015 yılında 16 adet İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu ve 4 adet Statik Proje Hazırlanması Amacıyla Zemin Etüt Raporu incelenerek onaylanmıştır.
Müdürlüğümüze İletilen İmar Planları
Belediyesince ve ilgili Kurumunca onaylanıp Müdürlüğümüze iletilen 2015 yılı içerisinde 11 tane imar planı bulunmaktadır. Söz konusu planlar incelenerek arşivlenmiştir.
2015 yılı içerisinde bugüne kadar İmar uygulamaları ile alakalı şikâyet bulunmamaktadır.
6360 Sayılı Kanun Kapsamında Bina Tespit Ve Değerlendirme Raporu Düzenlenmesi
2015 yılı içerisinde 1 adet Bina Tespit Ve Değerlendirme Raporu düzenlenmiştir.
Müdürlüğümüzce 2015 yılında 94  adet kurum görüşü verilmiş olup genel olarak çevre düzeni planı, imar uygulamaları , İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu gerekli olup olmadığı ve kıyı kenarla alakalı konuları içermektedir.
 
 
KONUSU
2015
Onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Sayısı
20
6360 Sayılı Kanun Kapsamında Tespit Ve Değerlendirme Yapılan Bina Sayısı
1
Yapılan Plankote Sayısı
6
Arşivlenmek Üzere Müdürlüğümüze Gönderilen İmar Planı Sayısı
11
Çevre Düzeni Planı, Arazi İncelemesi Vb. İle İlgili Kurum Görüşü Sayısı
          94
 
 
KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüz teknik elemanları farklı kurum ve kuruluşlarca oluşturulan komisyonlarda görev almakta olup; komisyon çalışmalarında Müdürlüğümüzü temsil etmektedir.
- Kıyı Kenar Çizgisi Komisyonu
- İdari Yoldan Tescil İşlemleri (Komisyon için üye)
- İskân Arsaları Değer Tespit Komisyonu
- Organize Sanayi Bölgesi ile İlgili Komisyon Çalışmaları (Komisyon için üye)
- İmar Planlarına Esas, Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporlarını İnceleme Komisyonu
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bünyesinde Erişilebilirlik Komisyonu (Komisyon için üye)
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bünyesinde Yer Seçim Komisyonu (Komisyon için üye)
- İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bünyesinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular İnceleme ve Tespit Komisyonu(Komisyon için üye)
- İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bünyesinde Mezarlık Yer Seçimi Komisyonu (Komisyon için üye)