Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Faaliyetlerimiz-2016

Kıyı Kenar Çizgisi 
              2016 yılında Malatya İli, Yazıhan ilçesi, Kömüşhan Mahallesi’nde yaklaşık 1 km kıyı kenar çalışması tamamlanmış olup, Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Karakaya Barajı Sahil Yolu ile ilgili olarak Karakaya Baraj Gölü’ne ait yaklaşık 131 km’lik kısmının Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından kıyı kenar çizgisi çalışması tamamlanarak Bakanlığımızca onaylanmıştır. Doğanşehir-Sürgü barajı kıyı kenar çizgisi yaklaşık 2294 m’lik kısmı 04.01.2017 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 06.03.2017 tarihi itibariyle İlimizde onaylı toplam kıyı kenar çizgisi 134603.19 m’dir.   

Plankote ve Kesin Kazı Plankoteleri
             2016 yılında 7 adet plankote çalışması yapılmıştır.

İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları ve Zemin Etüt Raporları
             İlimiz genelinde hazırlanan İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Müdürlüğümüz teknik eleman tarafından arazi ve büro incelemesi yapıldıktan sonra onaylandıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılarak birer örneği Müdürlüğümüz arşivinde saklanmaktadır. 2016 yılında 23 adet İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu ve 3 adet Statik Proje Hazırlanması Amacıyla Zemin Etüt Raporu incelenerek onaylanmıştır.

Müdürlüğümüze İletilen İmar Planlar
             Belediyesince ve ilgili Kurumunca onaylanıp Müdürlüğümüze iletilen 2016 yılı içerisinde 93 tane imar planı bulunmaktadır. Söz konusu planlar incelenerek arşivlenmiştir.

İmarla İlgili Şikâyetler
           
2016 yılı içerisinde bugüne kadar İmar uygulamaları ile alakalı 3 adet şikâyet bulunmaktadır.

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Bina Tespit Ve Değerlendirme Raporu Düzenlenmesi
            
2016 yılı içerisinde 4 adet Bina Tespit Ve Değerlendirme Raporu düzenlenmiştir.

Şube Müdürlüğümüzce Verilen Kurum Görüşleri
           
Müdürlüğümüzce 2016 yılında 619  adet kurum görüşü verilmiş olup genel olarak çevre düzeni planı, imar uygulamaları, İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu gerekli olup olmadığı ve kıyı kenarla alakalı konuları içermektedir.

KONUSU

2016

Onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Sayısı

23

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Tespit Ve Değerlendirme Yapılan Bina Sayısı

4

Yapılan Plankote Sayısı

7

Arşivlenmek Üzere Müdürlüğümüze Gönderilen İmar Planı Sayısı

93

Çevre Düzeni Planı, Arazi İncelemesi Vb. İle İlgili Kurum Görüşü Sayısı

          619

 KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Müdürlüğümüz teknik elemanları farklı kurum ve kuruluşlarca oluşturulan komisyonlarda görev almakta olup; komisyon çalışmalarında Müdürlüğümüzü temsil etmektedir.

- Kıyı Kenar Çizgisi Komisyonu

- İdari Yoldan Tescil İşlemleri (Komisyon için üye)

- İskân Arsaları Değer Tespit Komisyonu

- Organize Sanayi Bölgesi ile İlgili Komisyon Çalışmaları (Komisyon için üye)

- İmar Planlarına Esas, Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporlarını İnceleme Komisyonu

- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bünyesinde Erişilebilirlik Komisyonu (Komisyon için üye)

- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bünyesinde Yer Seçim Komisyonu (Komisyon için üye)

- İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bünyesinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular İnceleme ve Tespit Komisyonu (Komisyon için üye)

- İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bünyesinde Mezarlık Yer Seçimi Komisyonu (Komisyon için üye)