Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Malatya Valiliği
Malatya Valiliği

İL MÜDÜRÜMÜZDEN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

04 Haziran 2020
İL MÜDÜRÜMÜZDEN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Birleşmiş Milletler Örgütü‘nün, 5 Haziran 1972 yılında İsveç‘in başkenti Stockholm‘de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede 5 Haziran tarihinin "Dünya Çevre Günü" olması oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, tüm çevresel sorunlara halkın katılımını sağlayabilmek ve ilgiyi artırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle "Dünya Çevre Günü" kutlanmaktadır. Dünya Çevre Günü "Sadece bir Dünya var!" sloganı temeline dayanmaktadır. Günümüzde sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin hızlı değişimi bir yandan yaşam kalitesinin artmasında büyük rol oynarken, diğer taraftan oluşturduğu kirlilik sonucu yaşam kaynaklarımızın olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak modern dünyanın en önemli hedeflerindendir. Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda dengeli gelişmeyi ön görmektedir.

Bakanlığımız artan nüfus, hızlı kentleşme, küresel ve bölgesel düzeydeki gelişmeler doğrultusunda şehirleşme ve çevre dengesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu dengenin sağlanması amacıyla kaynakların etkin kullanımı, atıkların minimize edilmesi, kaynağında azaltılması ve geri kazanılması gibi unsurları ön plana çıkarmaktadır. Bu minvalde; İlimizdeki büyükşehir ve ilçe belediyelerine çevre kirliliğinin giderilmesi işlerinde kullanılmak üzere (çöp konteyneri, çöp toplama aracı, yol süpürme aracı, vidanjör vs..) toplam 29.313.282 TL nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca Bakanlığımızca atıksu arıtma tesislerine enerji teşviği uygulaması da yapılmakta olup tesislerin yıllık elektrik sarfiyatının %50’si geri ödenmektedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ile 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerine ait atıksu arıtma tesislerine enerji teşviği geri ödemesi yapılmaktadır.

Bir diğer yandan, çevrenin korunması ve atıkların ekonomiye kazandırılması hedefi ile atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması, geri dönüşümü ve geri kazanımı amacı taşıyan “sıfır atık politikası” tüm hızıyla yürütülmekte ve çevre bilincinin arttırılması için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Yapılan bilinçlendirme çalışmaları neticesinde özellikle günlük hayatta sıkça kullandığımız plastik poşet sarfiyatı ciddi miktarda azalış göstermiştir. İl Müdürlüğümüz tarafından 1500 kurum ve kuruluş temsilcisi ile 4000 öğrenciye bilinçlendirme eğitimi verilmiş olup İlimizde 11.125.902 kg atık toplanmıştır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da katılımıyla yürütülen süreç içerisinde İl Müdürlüğümüzce İlimiz genelindeki 50 kurum ve kuruluşa da Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” verilmiştir.

İl Müdürlüğümüzce Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamına giren İlimizdeki 687 tesise “ÇED Gerekli Değildir.” 73 tesise ise “ÇED Olumlu” belgesi verilmiştir. Faaliyetleri neticesinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne tabi olan toplam 117 tesise çevre izin belgesi 26 tesise de Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenmiştir. Bunlarla birlikte çevre bilincinin artırılması ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uygun çalışmalar yapılmasının kontrol edilmesi maksadıyla son 3 yıllık süreçte Müdürlüğümüzce toplam 1794 denetim ve inceleme yapılmış olup yapılmaya da devam edilmektedir.

Ülkemizi ilgilendiren çevre sorunlarına hep birlikte çözüm arayacağımızı umut ederek gelecek nesillere temiz hava, temiz toprak, temiz su bırakmanın vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatmak isterim. Doğadan aldığı kadar doğaya vermeyi bilen bir medeniyetin mensupları olarak biliyoruz ki, çevre bize atalarımızın mirası değil çocuklarımızın emanetidir. Bu kapsamda Ülkemizin ve İlimizin çevresel sorunlarının entegre çevre yönetimi yaklaşımı ile ele alınarak çevrenin sürdürülebilir kılınması adına günlük hayatımızın her evresinde “sıfır atık” hassasiyetiyle hareket etmemiz gerektiğini ve bu vesile ile Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak her türlü olumsuz faaliyetin takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün doğanın bize verdiği uyarıları tekrar tekrar hatırlayacağımız bir gün olmasını temenni ediyorum.

5 Haziran Dünya Çevre Günümüz Kutlu Olsun.

Fikret ONHAN
Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır